Power

FE POWER poziom pl-1 rgb

Z przyjemnością informujemy, że firma SmallGIS Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na realizację Projektu:

Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników Administracji Publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych”.

Wysokość dofinansowania wynosi 3 433 372,81 zł. Projekt dofinansowany jest na poziomie 100%. Projekt realizowany jest w Partnerstwie z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach. 

Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek Administracji Publicznej w zakresie analizy, przetwarzania i prezentacji danych przestrzennych, co zostanie osiągnięte dzięki poszerzeniu wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności wykorzystania narzędziowego oprogramowania GIS.

Inwestycja w rozwój umiejętności pracowników to ważny czynnik wpływający na sprawną realizację powierzonych im zadań. Rezultatem realizacji niniejszego projektu będzie usprawnienie procesu prowadzenia oraz wdrażania infrastruktury informacji przestrzennej, a co za tym idzie usprawnienie procedur związanych z zagospodarowaniem przestrzennym oraz prowadzonymi w granicach jednostki inwestycjami.

Projekt polega na przeprowadzeniu szkoleń ramowych dla pracownikom administracji publicznej na szczeblu gminnym, powiatowym oraz wojewódzkim reprezentującym wydziały zajmujące się planowaniem przestrzennym, gospodarką nieruchomościami, zagadnieniami środowiskowymi, zasobem geodezyjno-kartograficznym oraz procesami inwestycyjnymi.

Realizacja szkoleń opiera się na przeprowadzeniu warsztatów teoretyczno-praktycznych z wykorzystaniem otwartego oprogramowania typu Open Source o nazwie QGIS, jednego z najbardziej rozpowszechnionych i najlepiej rozwiniętych pakietów narzędzi do obsługi danych przestrzennych. Dzięki wykorzystaniu darmowego oprogramowania wszyscy Uczestnicy szkoleń będą mogli wykorzystać nabytą wiedzę w sposób praktyczny – wdrażając nowe umiejętności w swojej codziennej pracy.

Szkolenia przeznaczone są dla pracowników administracji publicznej z obszaru całego Kraju. Odbywać się będą w siedmiu miastach: Szczecin, Gdańsk, Białystok, Warszawa, Wrocław, Kraków i Lublin. Każda osoba zakwalifikowana do udziału w szkoleniach będzie brała udział w dwóch dwudniowych sesjach szkoleniowych rozdzielonych sesją zdalną – podczas, której Uczestnicy będą rozwiązywać przygotowane zadania na platformie e-lerningowej. W ramach Projektu przeszkolonych zostanie 1005 osób.

 

 

WAŻNE - AKTUALIZACJA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PROJEKTU - 12.12.2018r.:

Z przyjemnością informujemy, iż projekt „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników Administracji Publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych” został przedłużony do 31 marca 2019 r. W związku z tym zmianie uległa wysokość dofinansowania, która aktualnie wynosi 3 881 443,08 zł. W projekcie przewidziane jest przeszkolenie ponad 1130 osób.

 

 

 

OGŁOSZENIA:

1. Zapytanie ofertowe nr 3/2018 - Dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkolenia.

Wyniki: (pobierz)

2. Zapytanie ofertowe nr 13/2018 - Dostawa materiałów biurowych dla uczestników szkolenia.

Wyniki: (pobierz)

3. Zapytanie ofertowe nr 14/2018 - Wydruk podręczników dla uczestników szkolenia.

Wyniki: (pobierz)