Oprogramowanie GIS wytwarzane przez SmallGIS

Oprogramowanie GIS w firmie SmallGIS powstaje głównie w oparciu o metodykę "zwinnego wytwarzania oprogramowania" AGILE. Najczęściej wykorzystywane techniki tej metodyki to programowanie iteracyjne w modelu przyrostowym (SCRUM) oraz metodyki ekstremalne, w przypadku projektów wysokiego ryzyka w tematach o mało określonych zasadach. Zgodnie z metodyką SCRUM  zadania są dzielone na fazy rozwojowe zwane sprintami, po których następuje weryfikacja osiągniętych celów. Metodyka nastawiona jest na szybkie wytwarzanie oprogramowania wysokiej jakości.

W przypadku wykonywania wdrożeń o jasno zdefiniowanych założeniach i dobrze zdefiniowanej materii, oprogramowanie wytwarzane jest wg tradycyjnego modelu kaskadowego.

sprintmapFirma SmallGIS projektując i wytwarzając oprogramowanie do obsługi standardów danych przestrzennych osiągnęła sukces w sposób naturalny, stymulowany jedynie ergonomią, użytecznością oraz dobrowolnością wyboru użytkownika. Aplikacja SprintMAP.Las obsługująca Standard Leśnej Mapy Numerycznej w Lasach Państwowych wybrana została w ciągu 4 lat przez ponad 2/3 jednostek a aplikacja do obsługi Bazy Danych Obiektów Topograficznych (TBD) uzyskała uznanie i jest wykorzystywana  w 8 z 16 Urzędów Marszałkowskich oraz wielu przedsiębiorstwach geodezyjno-kartograficznych.  Użycie naszych rozwiązań przez tych ostatnich jest szczególnym dowodem uznania, gdyż wskazuje na wysokie walory użytkowe i niezawodność rozwiązań SprintMAP w rygorystycznym procesie produkcyjnym.