Opracowania GIS i obsługa danych przestrzennych

Firma SmallGIS realizuje złożone zadania z wykorzystaniem technologii GIS. Realizacja ciekawych i nowatorskich projektów jest dla naszego zespołu dużą motywacją. Kilkunastoletnie doświadczenie oraz szerokie spektrum kompetencji zespołu zapewniają optymalne użycie narzędzi GIS do realizacji projektów. Jako firma ekspercka chętnie podejmujemy się zadań, które wymagają stworzenia nowych narzędzi lub niestandardowych zastosowań.

Z uwagi na dbałość o współpracę wykonujemy szereg rutynowych i powtarzalnych usług o charakterze stałej obsługi klienta.

Ortorektyfikacja

Proces przetwarzania obrazów fotogrametrycznych.

Detekcja zmian

Ocena, monitorowanie, modelowanie, obecnego i przyszłego rozwoju miast i regionów.

Aktualizacja leśnej mapy numerycznej.

Z pośród firm prywatnych SmallGIS jest najczęściej wybieranym wykonawcą corocznej aktualizacji LMN. Decyduje o tym fachowość i rzetelność w wykonywaniu usług. W ostatnim czasie wiele nadleśnictw decyduje sie na aktualizację LMN pod nadzorem naszych pracowników. Daje to nadleśnictwom kapitalną okazję pełniejszej kontroli i większej świadomości użycia mapy numerycznej i SIP.


Opracowania z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu i Natura 2000.

Firma SmallGIS dostarczała technologii GIS, wiedzy merytorycznej i opracowań dla firm i instytucji w kilkunastu projektach związanych z inwentaryzacją siedlisk i gatunków oraz projekcie pilotażowym opracowania planu i programu ochrony wybranych Obszarów Natura 2000.


Uproszczone plany urządzenia lasu.

Wykonujemy uproszczone plany urządzania lasu dla różnych form własności zgodnie z przepisami art. 21 ust. 1 pkt 2 i art. 21 ust. 2 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991r (Dz.U. z 2005r nr 45 poz 435 z późn. zm. i Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania planu urządzenia lasu i uproszczonego planu urządzenia lasu oraz inwentaryzacji stanu lasu (Dz.U. nr 256, poz. 2151). Wszelkie opracowania wykonywane w naszej firmie realizowane są w oparciu o mapy numeryczne w technologii GIS, a wynik opracowań, oprócz formy tradycyjnej posiada również wersję cyfrową.